Riječ slijepih

„Riječ slijepih“ glasilo je za sociološka pitanja slijepih Hrvatskog saveza slijepih. Glasilo izlazi dvomjesečno od 1973. godine, a tiska se na brajici – pismu za slijepe i zvučnoj tehnici. Pretplatiti se možete uplatom na račun Hrvatskog saveza slijepih, IBAN: HR9323600001101264528.

ISSN 2584-4040
Izdavač: Hrvatski savez slijepih, poštanski pretinac 736, telefon 01 48 12 501, Draškovićeva 80
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina prve objave na mreži: 2002.
Glavni i odgovorni urednik: Darko Matić
Naklada:100
Učestalost izlaženja: dvomjesečnik

Rukopise, koji se ne vraćaju, šaljite na urednikovu adresu:
Darko Matić
adresa elektroničke pošte: darko.matic@xnet.hr
poštanska adresa: Jurija Dobrile 4, Velika Gorica
Tel./faks: 00 385 1 622 4486
GSM: 091 510 75 79

Izlaženje časopisa „Riječ slijepih“ novčano potpomaže Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Cookie policy

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie policy.

Choice of cookies on this website

Allow or deny the website to use functional and/or advertising cookies described below:

Settings Accept neccessary Accept selected