Natječaj Hrvatske zaklade za školovanje slijepih „Marko Brkić” za dodjelu potpora za školsku i akademsku godinu 2020./2021.

Upravni odbor Hrvatske zaklade za školovanje slijepih „MARKO BRKIĆ“ raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpora slijepim učenicima i studentima za školsku, odnosno akademsku godinu 2020./2021.

Potpora se dodjeljuje za period listopad 2020. – lipanj 2021. godine, i to kao:

 • financijska pomoć na određeno vrijeme (stipendija za tekuću školsku, odnosno akademsku godinu)
 • jednokratna financijska pomoć.

Natjecati se mogu samo slijepi učenici srednjih škola i studenti ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da njihovi roditelji ili skrbnici nemaju dovoljno sredstava da im osiguraju uzdržavanje, njegu, školovanje ili zdravstvenu zaštitu
 • da su redovno upisali novu školsku, odnosno akademsku godinu.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 1. Molbu/motivacijsko pismo sa svim relevantnim podacima o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, kontakt, OIB, IBAN žiro-računa i banka, vrsta potpore koja se traži) u kojem će prijavitelji na Natječaj obrazložiti zašto su upravo oni pravi kandidati kojima bi stipendija trebala biti dodijeljena te što bi im ta financijska potpora značila u njihovu obrazovanju. Potrebno je navesti u kojim su aktivnostima Zaklade pristupnici Natječaja sudjelovali u protekloj školskoj, odnosno akademskoj godini, a svakako su dobrodošle i nove ideje i inicijative.
 2. Životopis podnositelja zahtjeva (naglasak na uvjete života i dosadašnjeg obrazovanja).
 3. Dokaz o invaliditetu (Rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili Rješenje o utvrđenoj razini težine oštećenja ili Rješenje o pravu na Doplatak za pomoć i njegu, odnosno Osobnu invalidninu).
 4. Dokaz o državljanstvu (domovnicu).
 5. Dokaz o uspjehu tijekom prethodnog školovanja (prijepis ocjena), te potvrdu o upisu u prvu (za brucoše) ili sljedeću školsku, odnosno akademsku godinu.
 6. Ostale relevantne podatke o uvjetima života korisnika, kao i o materijalnom stanju obitelji (Potvrdu nadležne institucije o prihodima članova kućanstva u proteklih šest mjeseci).
 7. Podatak prima li korisnik stalnu ili povremenu pomoć iz drugih izvora i koju (Potvrdu davatelja potpore ili Izjavu korisnika).
 • Prijavi se mogu priložiti i potvrde o posebnom talentu ili sudjelovanju na natjecanjima u znanju, te ostalim uspjesima pojedinog kandidata.

Potvrda o materijalnom stanju (točka 6.) treba biti u izvorniku, a ostala dokumentacija može biti u izvorniku ili preslikama izvornika.

Kandidati koji svoje zamolbe ne šalju prvi put jer su već bili stipendisti Zaklade nisu u obvezi dostaviti dokumentaciju pod točkama 3. i 4. (dokaz o invaliditetu i dokaz o državljanstvu).

Prijave na natječaj dostavljaju se osobnom predajom ili poštom na adresu Hrvatska zaklada za školovanje slijepih „Marko Brkić“, Draškovićeva 80/1, 10 000 Zagreb s naznakom „NATJEČAJ ZA POTPORU 2020./2021.“

Prijave na natječaj primaju se zaključno do 23. studenog 2020. godine. Osobna predaja prijave vrijedi navedenog dana do 16:00 sati, a prijave s poštanskim žigom nakon navedenog datuma smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Rezultati natječaja koje će donijeti Upravni odbor Zaklade objavit će se na internetskoj stranici Zaklade www.zaklada-markobrkic.hr i u glasilu Hrvatskog saveza slijepih HSS Info, a svaki podnositelj prijave na Natječaj bit će obaviješten i osobno.

Upraviteljica Zaklade Andreja Veljača, dipl. iur.

U Zagrebu, 23. 10. 2020.

Politika kolačića

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili Vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politika kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvati nužne Prihvati odabrane