Obavijest o novčanoj potpori za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2022./2023.

Prenosimo obavijest o mogućnosti ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2022./2023.
Zahtjev za dodjelu novčane potpore studenti mogu podnijeti nakon upisa na visoko učilište, a isti je moguće skinuti sa stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja te ga je potrebno ispunjenog i ovjerenog dostaviti Ministarstvu do 30. Lipnja 2023. Godine.
Odlukom ministra utvrđena je visina mjesečnog iznosa novčane potpore za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom za akademsku godinu 2022./2023. u iznosu od 250 eura /1.883,63 kuna prema fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK).
Pravo na novčanu potporu student može ostvariti u razdoblju propisanog trajanja studija uvećanoga za 12 mjeseci, a utvrđuje se na temelju potvrde visokog učilišta o statusu studenta.
Studenti koji u akademskoj godini podnošenja zahtjeva nisu prvi put upisali godinu studija ostvaruju pravo na novčanu potporu ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.
Pravo na novčanu potporu ne ostvaruju:
– studenti koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 30. U
akademskoj godini u kojoj je student imao upisano mirovanje studijskih prava iz članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju ne računaju se u ovaj kriterij;
– studenti koji su dva puta mijenjali studijski program i treći put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu na istoj razini studija;
– studenti koji se upisuju ponovno na istu razinu studija na kojoj su stekli kvalifikaciju, a za koju su već prethodno ostvarivali pravo na novčanu potporu;
– studenti koji primaju novčanu potporu za prijevoz iz drugih izvora;
– studenti koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 3. ovog članka;
– studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini za koju podnose prijavu;
– studenti poslijediplomskih studija koji ne upišu viši semestar u novoj akademskoj godini.

Zahtjevu za ostvarivanje prava na novčanu potporu podnositelji prilažu:
– presliku obje strane osobne iskaznice;
– presliku putovnice (na stranici sa slikom) ako je riječ o državljanima zemalja članica Europske unije;
– rješenje o postotku tjelesnog oštećenja koje je izdalo nadležno tijelo;
– potvrdu nadležnog tijela za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe ili rješenje o utvrđenoj općoj nesposobnosti za rad (odnosi se na studente poslijediplomskih
studija);
– uvjerenje o prijavi boravišta koje izdaje nadležno tijelo ako je adresa stanovanja studenta različita od adrese prebivališta;
– potvrdu o upisu u semestar u akademskoj godini koju izdaje visoko učilište.

Za sva dodatna objašnjenja studenti mogu poslati upit na službenu e-mail adresu: prijevoz-potpore@mzo.hr ili kontaktirati telefonom: 01/4594-228, 01/4594-372.

Politika kolačića

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili Vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politika kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvati nužne Prihvati odabrane