80. Projekt „Gorak okus šećera“

Uz dijabetes kao kroničnu bolest, i gubitak vida u osobi izaziva stres i traumu. Možemo tek zamisliti situaciju kada neku osobu zateknu kao kombinacija.

Šok koji u spomenutoj situaciji osoba doživi otežava njezinu prilagodbu na novo stanje, a i daljnji ispravan tretman same bolesti.

Na temelju jedinstvene baze podataka Hrvatskog saveza slijepih dolazimo do okvirnog zaključka da od 6.034 registrirana člana oko 10 % njih su dijabetičari.

Budući da je riječ o kroničnoj doživotnoj bolesti, a uz to i gubitku vida kao konačnog stanja, jasno je da ove dvije činjenice uvelike otežavaju potpuno samostalan život osobama kod kojih su prisutne, a posebno samonadzor i samokontrolu bolesti za dugoročno razdoblje. Daljnja posljedica stanja u kojem se nalaze jest da su ove osobe vrlo depresivne te pristupaju bolesti s niskim stupnjem odgovornosti.

Mnogim slijepim dijabetičarima dogodi se da, ako žive sami, daju si više inzulina jer, nažalost, injekcija ne govori. Osoba samo osjeti ubod i već nakon par sati može se naći u  u „hiper“ ili „hipo“.

Uočivši problem i potrebu, u krovnoj organizaciji slijepih osmislili su ovaj projekt koji ima cilj unaprijediti zaštitu zdravlja populacije slijepih u Hrvatskoj. Namjera je bila to postići kroz psihosocijalnu podršku, edukaciju o pravilnom postupku održavanja zdravlja i kroz stvaranje pristupačne informacijske logistike za praktičnu primjenu u sprečavanju dodatnih komplikacija slijepih dijabetičara.

Budući da u Hrvatskoj ne postoji institucija koja bi se bavila edukacijom slijepih dijabetičara s obzirom na potrebu posebnog pristupa, provođenjem ovog projekta nadopunili su se projekti i programi koji su namijenjeni videćim osobama oboljelim od dijabetesa.

Tako je Hrvatski savez slijepih osmislio projekt pod nazivom „Gorak okus šećera“. Donator je bio Ministarstvo zdravlja.

Središnja aktivnost projekta realizirala se u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu slijepih koji se nalazi u slikovitom istarskom mjestu Premantura, nedaleko od Pule.

Bila je to petodnevna edukacija o pravilnom tretmanu bolesti. Edukaciju su provele stručne osobe koje se u svojem svakodnevnom poslu susreću s dijabetičkim pacijentima (liječnici – dijabetolozi, fizioterapeuti), i dijabetičari iz partnerske Udruge Istarske županije – Pula.

Teme edukacije bile su sljedeće: „Dijabetička prehrana na inzulinskoj terapiji, s osvrtom na prehranu kod postojećih dijabetičkih komplikacija“ – doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med., „Detektiranje dijabetičkog stopala – Dušan Todorov, med. teh., „Samonadzor i samokontrola dijabetesa“ – dr. Danijela Fabris-Vitković, spec. dijabetolog – endokrinolog. Organizirale su se i sljedeće radionice: radionica o pravilnom vježbanju, te izvedba samih vježbi za slijepe dijabetičare – Vesna Kolar, fizioterapeut; radionica „Kako poboljšati kvalitetu života slijepog dijabetičara – Ana Vrbanić, prof. psih.; radionica „Dijabetes i njegove komplikacije u našem životu“ – Vanja Mihalić, predsjednik Udruge dijabetičara Istarske županije, naša partnerska organizacija.

Valja spomenuti da su na ovom projektu videći asistenti/volonteri bili petero studenta treće godine Medicinskog Veleučilišta u Zagrebu sa smjera sestrinstvo, fizioterapija i radna terapija.

Za pomoć u daljnjem pravilnom pristupu dijabetesu, korisnicima, a i ostalim slijepim dijabetičarima temeljnih udruga Hrvatskog saveza slijepih, na raspolaganju će biti priručnik o prehrani u audioobliku koji smo izradili u okviru aktivnosti projekta.

Ovim putem želimo zahvaliti našem donatoru Ministarstvu zdravlja, partnerskoj organizaciji dijabetičkoj udruzi Istarske županije, Medicinskom veleučilištu, našim izvoditeljima i volonterima koji su nam omogućili da ovaj projekt bude kvalitetno i stručno odrađen, te omogućili slijepim dijabetičarima da dobiju potrebne informacije na njima prilagođen način. Hvala!

Voditeljica projekta: Vinka Hrgovčić Cvetko, prof. def.

Politika kolačića

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili Vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politika kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvati nužne Prihvati odabrane