100. Program „Kad čujemo SOS“

Cilj programa jest pružanje usluge stručne podrške u obitelji, odnosno usluge psihosocijalne podrške kasnije oslijepljelim osobama starijim od 50 godina na području Ličko-senjske i Krapinsko-zagorske županije.

Programom će biti obuhvaćeno 220 kasnije oslijepljelih osoba starijih od 50 godina s područja Ličko-senjske i Krapinsko-zagorske županije. Navedenim osobama prijeti institucionalizacija odnosno smještaj u domove za starije i nemoćne osobe zbog novonastalog oštećenja vida koji je narušio kvalitetu svakodnevnog života u tolikoj mjeri da im je potrebna svakodnevna podrška za obavljanje najosnovnijih svakodnevnih aktivnosti. Kasnije oslijepljele osobe trebaju ponovno i na potpuno novi način savladavati svakodnevne vještine, a psihosocijalna podrška za slijepe osobe u tom procesu sastoji se od rehabilitacijskih segmenata koji uključuju orijentaciju i kretanje (učenje tehnika korištenja bijelog štapa i snalaženje u otvorenom i zatvorenom prostoru), svakodnevne vještine (učenje osobne higijene, briga o kućanstvu, briga o zdravlju, samostalni odabir odjeće i odijevanje), te socijalizacijske i komunikacijske vještine za kasnije oslijepjele osobe (korištenje prilagođenih pomagala kao što su sat za slijepe, reproduktor za slijepe, te vještine ponašanja u odnosu s videćom okolinom). Novozaposlena osoba na programu – rehabilitator, nakon informacije o osobi s oštećenjem vida, ostvarit će kontakt, procjeniti potrebe i izraditi individualni plan rada koji zadovoljava specifične potrebe i mogućnosti svake slijepe osobe. Pružanje usluge psihosocijalne rehabilitacije planira se na tjednoj bazi u trajanju od minimalno četiri sata, a napredak svakog korisnika programa kontinuirano će se pratiti.

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

Prva godina provedbe programa – osnivanje i stavljanje u funkciju  mobilnog tima za rad s kasnije oslijepljelim osobama u ciljanim županijama. Mobilni tim sačinjavaju stručnjaci Hrvatskog saveza slijepih (defektolog, socijalni radnik, psiholog, te novozaposleni edukacijski rehabilitator). Timu se priključuje stručnjak s lokalnog područja, ovisno o individualnoj potrebi svakog korisnika (terenska sestra ili drugi stručnjak srodnog profila); pružanje usluge socijalne podrške za 50 kasnije oslijepljelih osoba starijih od 50 godina s područja Ličko-senjske i Krapinsko-zagorske županije; edukacija za stručnjake u dvjema ciljanim županijama o pristupu kasnije oslijepljeloj osobi – edukacijom će se obuhvatiti sljedeći stručnjaci: terenske medicinske sestre, obiteljski liječnici kasnije oslijepljelih osoba, socijalni radnici iz centara socijalne skrbi, psiholozi i ostali stručnjaci iz obiteljskih centara, te drugi stručnjaci ovisno o kontekstu lokalnog područja; izrada priručnika za podršku kasnije oslijepjelim osobama – priručnik koji pokriva navedenu specifičnu tematiku do sada ne postoji u RH; stvaranje preduvjeta za pokretanje neformalnih grupa podrške kroz uključivanje što većeg broja volontera u rad udruga.

Druga godina provedbe programa – Edukacija za članove obitelji kasnije oslijepjelih osoba; Pisanje priručnika za podršku kasnije oslijepjelim osobama; Pružanje usluge socijalne podrške – nastavak, Pokretanje neformalnih grupa podrške u lokalnoj zajednici za kasnije oslijepjele osobe u Ličko-senjskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji u suradnji s volonterima i lokalnim organizacijama i udrugama (npr. Crveni križ, vjerske zajednice i dr.).

Treća godina provedbe programa – Edukacija udruga slijepih s područja cijele RH o podršci kasnije oslijepljelim osobama; tiskanje i distribucija priručnika podrške kasnije oslijepljelim osobama; pružanje usluge socijalne podrške – nastavak; rad neformalnih grupa podrške u lokalnoj zajednici za kasnije oslijepljele osobe u Ličko-senjskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji u suradnji s volonterima i lokalnim organizacijama i udrugama (npr. Crveni križ, vjerske zajednice i dr.).

Ciljana skupina korisnika

Izravni korisnici

  • kasnije oslijepljele osobe s oštećenjem vida starije od 50 godina iz ruralnih područja Ličko-senjske i Krapinsko-zagorske županije
  • stručni djelatnici u domovima zdravlja, centrima socijalne skrbi i obiteljskim centrima koji će završiti edukaciju i znanje stečeno edukacijom koristiti pri pružanju podrške i asistencije svim osobama s oštećenjima vida (slijepim i slabovidnim osobama).

Neizravni korisnici

  • članovi uže i šire obitelji kasnije oslijepjelih osoba
  • susjedi, prijatelji i svi koje dolaze u kontakt s kasnije oslijepjelim osobama
  • članovi udruga slijepih u RH koji će koristiti priručnik o radu s kasnije oslijepjelim osobama
  • članovi udruga slijepih koji pružaju podršku izravnim korisnicima.

Očekivani rezultati

1.1. stručnjaci koji dolaze u kontakt s odraslim osobama s oštećenjima vida (terenske sestre, liječnici, stručnjaci iz centara socijalne skrbi i obiteljskih centara), članovi obitelji i aktivisti u udrugama Ličko-senjske i Krapinsko-zagorske županije su educirani o specifičnostima rada s osobama s oštećenjima vida

2.1. osnovan i funkcionalan mobilni tim za pružanje psihosocijalnih i praktičnih vještina na terenu

2.2. osnovana neformalna grupa podrške u lokalnoj zajednici za kasnije oslijepljele osobe.

Voditeljica programa: Lovorka Horvačić, dipl. soc. rad.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sufinancira trogodišnji program „Kad čujemo SOS“ iznosom od 300.000 kuna.

Politika kolačića

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili Vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politika kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvati nužne Prihvati odabrane